วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

แสดงความคิดทางการเมืองด้วยเสื้อยืด

ส่วน หนึ่ง ของ เสรีภาพ ที่ อเมริกัน เลย เอกลักษณ์ สนุก เป็น สิทธิ เสรีภาพ ใน การ พูด. ขณะ ที่ เรา พยายาม ที่ จะ เป็น ที่ เกี่ยวข้อง มาก ขึ้น ทาง การเมือง ใน ระบอบ ประชาธิปไตย ของ ประเทศ อเมริกา มี หลาย สิ่ง ที่ เรา สามารถ ทำ.
เรา มัก จะ เริ่ม ด้วย การ alerting เอง ของ กิจการ ปัจจุบัน ของ ประเทศ ของ เรา ที่ จะ จัดการ พวก เขา และ สิ่ง ที่ กำลัง ทำ เกี่ยว กับ พวก เขา. แล้ว เรา มัก จะ เป็น ธรรมชาติ เห็น หรือ ไม่ เห็น ด้วย กับ นักการเมือง หรือ การ จัดการ ปัญหา โดย เฉพาะ หรือ เรื่อง. นี่ คือ ที่ ด้าน ขวา ของ เราพูด ออก มา และ เข้า ร่วม ใน การ แก้ ปัญหา เข้า มา เรา ต้อง ยอมรับ ความ รับผิดชอบ ของ เรา ที่ จะ กระทำ และ รักษา ประชาธิปไตย ของ เรา มี ชีวิต. ยัง ไม่ พอ ที่ จะ ทราบ เกี่ยว กับ อะไร และ ก็ ต่อ ที่ เกี่ยว กับ วัน ของ เรา แต่ ดำเนิน การ ได้ โดย เข้า rallies ให้ บริการ ใน แคมเปญ ที่ เรา สนับสนุน และ เป็น ผู้ เลือกตั้ง ปัจจุบัน และ ลง ทะเบียน ได้ ตลอด เวลา.
สิ่ง อื่น ที่ อาจ แปลก ใจ คุณ แต่ อเมริกัน จำนวน มาก ร่วม ใน การ ที่ จะ ทำให้ เสียง ที่ ได้ยิน จาก การ ใส่ เสื้อ t หัวโบราณ. T-เสื้อมี วิธี การ ได้ รับ ความ สนใจ จาก เพื่อนบ้าน ยืน คน ใน สาย ของ คุณ หรือ รับ กลุ่ม คน พูด ถึง เรื่อง เฉพาะ.
เสื้อ ที่ พูด ถึง ยืน ทาง การเมือง ใน ทาง ฉลาด สามารถ นำ ไฟ ใหม่ ทั้ง ใน เรื่อง. T-เสื้อ จะ สนทนา ชิ้น เริ่ม ต้น พวก เขา จะ ให้ ข้อมูล และ การเมือง. พวก เขา ยัง สามารถ มาก ด้วย ความ รัก ชาติ และ สามารถ ช่วย ให้ หนึ่ง ใน อาชีพ แสดง ความ คิดเห็น ของ พวก เขา.
ไม่ ว่า วิธี การ ที่ คุณ เลือก ที่ จะ แสดง ความ คิดเห็น ของ คุณ ยอมรับ ความ รับผิดชอบ ของ คุณเป็น พลเมือง อเมริกัน ได้ รับ เกี่ยวข้อง ใน ชุมชน ทาง การเมือง และ ตรวจ สอบ ให้ แน่ใจ อเมริกา ยืน บน พื้นฐาน เดิม หมาย ถึง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น